POSTUP DAROVANIA 2 % Z DANÍ

Zamestnanec

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2015 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá (ak výšku svojej zaplatenej dane neviete, spýtajte sa svojho zamestnávateľa).

Postup poukázania 2%:

Ak Vám spracováva Ročné zúčtovanie zamestnávateľ a včas ste ho požiadali o vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane”, najneskôr 30.4. by vám ho mal odovzdať spolu s Ročným zúčtovaním.
Doplňte svoje údaje do tohoto tlačiva “Vyhlásenie o poukázaní 2%.” Ak nám chcete oznámiť, že práve vy ste svojimi 2% pomohli Pravosláviu, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my sa dozvieme Vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).

Najneskôr do 30.4.2016 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.


Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2015 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá.

Postup poukázania 2%:

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (SZČO). Obe tlačivá obsahujú oddiel o poukázaní 2% z dane. V tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5 , v tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 10.

Vyplňte do tohto oddielu naše údaje:
Obchodné meno (Názov): PRO-ORTHODOX
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42320011
Sídlo: Slobody 21, 040 11 Košice-Západ

(Ak máte účtovníčku/ka, ktorá/ý vám pomáha s vyplnením daňového priznania, uveďte jej/jemu naše horeuvedené údaje.) Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste svojimi 2% pomohli Pravosláviu, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov (my sa dozvieme vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).

Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2016) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

 

Právnická osoba

Vaše 2% (prípadne 1%) zo zaplatenej dane z príjmu nám ako právnické osoby môžete poukázať, ak bola vaša daň za rok 2015 vyššia ako 400 eur (800eur), výška podielu musí byť teda minimálne 8 eur.

Ak ste ako právnická osoba v roku 2015 do termínu na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2016) nedarovali financie na verejnoprospešný účel vo výške minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať len 1% dane. Pokiaľ ste darovali na verejnoprospešný účel minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať 2% z dane.

Postup poukázania podielu z dane:

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnické osoby. Do “IV. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” vyplňte naše údaje:

Obchodné meno (Názov): PRO-ORTHODOX
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42320011
Sídlo: Slobody 21, 040 11 Košice-Západ

Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2016) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.


.